Instrukcja krok po kroku

Ślub cywilny w Katowicach

Ślub cywilny w Katowicach – krok po kroku

Moja rodzina będzie oburzona jak nie wezmę ślubu kościelnego. Ślub w urzędzie – zero romantyzmu. Cywilny? A czy to w ogóle jest ślub? Takie i podobne zdania padają z naszych ust coraz rzadziej. Najlepszym przykładem na to są przede wszystkim duże miasta jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy właśnie Katowice. Tutaj odsetek małżeństw zawieranych przed urzędnikiem z roku na rok zyskuje na popularności, a w niektórych przypadkach ilość ślubów cywilnych w danym roku jest wyższa niż ilość ślubów kościelnych.

Zalety i wady ślubu cywilnego

Każdy z rodzajów ślubu ma swoje plusy i minusy ale skupię się na tych najważniejszych. Z pewnością dla wielu par jedną z największych zalet sformalizowania związku przed urzędnikiem jest czas i to w kilku aspektach. Po pierwsze, krótki termin między rezerwacją a ślubem – wystarczy 31 dni wcześniej ustalić datę w urzędzie. (min. 3 miesiące w przypadku kościelnego). Po drugie ilość formalności jest mniejsza niż w wypadku ślubu w kościele np. brak wymogu odbycia nauk przedmałżeńskich. Po trzecie co akurat najmniej istotne ale czas samej ceremonii, która trwa mniej więcej 15-20 minut. Bardzo istotną zaletą jest fakt, że ślub cywilny mogą zawrzeć osoby mniej religijne lub zupełnie niewierzące. Coraz ważniejsze podczas wyboru formy ślubu są pobudki natury ,,estetycznej”. Co prawda ślub w urzędzie, który nie zawsze prezentuje się wystarczająco atrakcyjnie jest akurat tym co przyciąga pary, ale fakt możliwości zorganizowania ceremonii w plenerze – już tak. Złożenie sobie przysięgi kościelnej poza murami świątyni jest nadal bardzo trudne. Zaletą na pewno jest też sam koszt – ślub w urzędzie to zaledwie 84 zł, gdy chcemy zorganizować ślub w plenerze kwota wówczas wzrasta o 1000 zł. Nie należy zapominać, że istotnym plusem ślubu państwowego jest również łatwość rozwodu, a także możliwość wzięcia drugiego, trzeciego i kolejnych ślubów. Z mniej istotnych zalet można wspomnieć o większej dowolności w strojach zarówno panien młodych jak i ich wybranków (śluby tematyczne – np. rycerskie, Star Wars czy kowbojskie)

Wadą ślubów w urzędach stanu cywilnego są często same urzędy – ich przestarzały wystrój może skutecznie odstraszać. Ponadto bywa tak, że takie śluby udzielane są niemal taśmowo – w dużych miastach kilka – kilkanaście w jednym dniu – przez co pary mogą czuć swego rodzaju brak wyjątkowości. Sami urzędnicy często sprawiają wrażenie znużenia i całkowitego braku zaangażowania, a spersonalizowane zdania kierowane do pary młodej brzmią jak czytane z kartki. Ślub cywilny dla wielu osób (głównie wierzących), przez brak duchowości jest pozbawiony pewnej uroczystości, a przysięga, która de facto nią nie jest, a jest oświadczeniem – traci swoją wymowę jako coś ponad prawnego, jako coś więcej niż umowa między dwojgiem ludzi. Dla bardziej tradycyjnych chrześcijańskich rodzin ślub cywilny nadal często jest traktowany jako coś niepoważnego i nietrwałego. Bywa tak, że pary biorą ślub kościelny w obawie przed tym co powiedzą najbliżsi, a nie dlatego, że tego chcę i w to wierzą.

Bez względu na to, czy ślub będzie miał miejsce w kościele czy w urzędzie wszystkie pary przeżywają podobne emocje i wydaje się, że i tak najbardziej istotne dla par są intencje i to z kim się bierze ślub, a niżeli gdzie. W każdym razie po każdym z nich można tak samo urządzić wystawne jak i kameralne wesele czy uroczysty obiad w gronie najbliższych.

Ślub cywilny Katowice – kto może wziąć ślub?

  • oboje są pełnoletni, chyba, że kobieta jest niepełnoletnia, ale skończyła 16 lat i otrzymała zgodę od sądu na zawarcie małżeństwa
  • osoby nie są w innym związku małżeńskim
  • nie są spokrewnieni w linii prostej
  • nie są spowinowaceni w linii prostej
  • nie są w stosunku przysposobienia (rodzic adopcyjny – osoba adoptowana)
  • osoby chore psychicznie lub upośledzone umysłowo i posiadające zgodę sądu

Koszty ślubu cywilnego w Katowicach

Udzielenie ślubu w urzędzie stanu cywilnego w Katowicach jest darmowe. Jedyny koszt jaki ponoszą przyszli małżonkowie to opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata wynosi 84 zł. Opłaty można dokonać na miejscu w USC na placu Wolności 12A lub przelewem na konto urzędu. Przed samą ceremonią należy pokazać dowód wpłaty. Zorganizowanie ślubu cywilnego w plenerze to dodatkowo 1000 zł czyli wraz z opłatą skarbową 1084 zł

ślub cywilny Katowice USC infografika

Jak wziąć ślub cywilny w Katowicach – instrukcja

Na pierwszą wizytę zabieramy dokumenty:

– dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport – dokument ze zdjęciem) – dowód opłaty skarbowej (potwierdzenie z kasy Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach lub potwierdzenie przelewu) – zezwolenie na zawarcie małżeństwa, tylko jeśli jest potrzebne (zgody sądowe) – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem – w przypadku korzystania z pełnomocnictwa.

Składamy Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa (ważne: Oświadczenie ważne jest przez pół roku, co oznacza, że w tym czasie należy się pobrać – po upływie tego terminu będzie trzeba złożyć nowe oświadczenia.

Ustalamy termin ślubu – urzędnik po wyczytaniu praw i obowiązków przysługujących przyszłym małżonkom wskaże możliwe daty do udzielenia ślubu. Następnie para wybiera dla siebie dogodny dzień i godzinę.

Ustalamy miejsce ceremonii – czy w urzędzie czy w plenerze. (ważne: w przypadku ślubu plenerowego należy zadbać o jego uroczystą formę a także o to by wszyscy uczestnicy byli bezpieczni – w innym wypadku urzędnik może odmówić udzielenia takiego ślubu). Do chęci zorganizowania ślubu w plenerze będzie wymagany wniosek, który przedłoży urzędnik.

Ustalamy nazwiska – wstępna deklaracja o tym czy zachowujemy obecne nazwiska, czy przyjmujemy nazwiska po żonie lub mężu lub deklarujemy dodanie drugiego nazwiska do obecnego. Ustalamy także nazwiska dla dzieci jeśli małżonkowie będą mieli inne nazwiska lub łączone z obu rodziców. Decyzję ostateczną podejmuje się w dniu zawarcia związku małżeńskiego

Dzień ślubu

  1. 15 minut przed ceremonią okazujemy w urzędzie:

– dowody osobiste przyszłych małżonków
– dowody osobiste świadków
W sytuacji jeśli jedna z wyżej wymienionych osób nie jest w stanie porozumieć się z urzędnikiem – niezbędny będzie tłumacz przysięgły lub biegły

  1. Ceremonia

– urzędnik udzieli informacji na temat praw i obowiązków małżonków,
– para młoda złoży sobie uroczyste oświadczenie
– para młoda wraz ze świadkami podpisze akt małżeński
– para młoda złoży ostateczne oświadczenie o swoim przyszłym nazwisku i nazwisku wspólnych dzieci,
– para młoda nałoży sobie obrączki.

Więcej informacji, wnioski oraz dokumenty dotyczące ślubu cywilnego w Katowicach znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej w Katowicach a także na stronie jakiwniosek.pl

Fotograf na ślub cywilny w Katowicach

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji o wyborze fotografa ślubnego w Katowicach na Wasz ślub cywilny, być może zainteresują Was moje fotografie. Poniżej zamieszczam link do portfolia ale również do jednego ze ślubów cywilnych jakie niedawno zrealizowałem.

Udało mi się pomóc Tobie w organizacji ślubu cywilnego w Katowicach? Sprawdź inne ślubne poradniki regionalne:
organizacja ślubu w plenerze na Śląsku
miejsca na wesele w plenerze w woj. Śląskim